தமிழ் அரியண்டம் யின் அர்த்தம்

அரியண்டம்

பெயர்ச்சொல்-ஆக

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தொல்லை.

  ‘உன் அரியண்டத்தைத் தாங்க முடியவில்லை’
  ‘அவனுக்குப் பிள்ளைகளால் எந்த நாளும் அரியண்டம்தான்’

தமிழ் அரியண்டம் யின் அர்த்தம்

அரியண்டம்

பெயர்ச்சொல்-ஆக

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அசிங்கம்; அருவருப்பானது.

  ‘இந்த நாவல் வாசிக்கமுடியாத அளவுக்கு அரியண்டமாக இருக்கிறது’
  ‘மழை பெய்து ஒழுங்கை சேறும்சுரியுமாய் இருப்பதால் நடக்க அரியண்டமாய் இருக்கிறது’