தமிழ் அருகம்புல் யின் அர்த்தம்

அருகம்புல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பூஜைக்கும் மருந்துக்கும் பயன்படும், படர்ந்து வளரும் ஒரு வகைப் புல்.