தமிழ் அரும்பு யின் அர்த்தம்

அரும்பு

வினைச்சொல்அரும்ப, அரும்பி

 • 1

  (மொட்டு) தோன்றுதல்; (தளிர்) துளிர்த்தல்.

 • 2

  (வியர்வை, புன்னகை முதலியன) தோன்றுதல்.

  ‘கண்ணீர் அரும்பிக் கன்னத்தில் வழிந்தது’

 • 3

  (விடலைப் பையன்களுக்கு மீசை) முளைத்தல்.

  ‘அவனுக்கு மீசை அரும்பத் தொடங்கியிருக்கிறது’

தமிழ் அரும்பு யின் அர்த்தம்

அரும்பு

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (இள) மொட்டு.