தமிழ் அரும்பு மீசை யின் அர்த்தம்

அரும்பு மீசை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (விடலைப் பையன்களின்) சிறு கோடு போன்ற மீசை.