தமிழ் அருள்மிகு யின் அர்த்தம்

அருள்மிகு

பெயரடை

  • 1

    தெய்வத் தன்மை நிறைந்த; கருணை வாய்ந்த.

    ‘சமயபுரம் அருள்மிகு மாரியம்மன்’