தமிழ் அருவி யின் அர்த்தம்

அருவி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குன்று, மலை முதலியவற்றிலிருந்து நீர் வேகத்துடன் விழும் இயற்கை அமைப்பு.