தமிழ் அரைக்கைச் சட்டை யின் அர்த்தம்

அரைக்கைச் சட்டை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கைப் பகுதி முழங்கைக்குச் சற்று மேல்வரை வரும் சட்டை.