தமிழ் அரைமனம் யின் அர்த்தம்

அரைமனம்

பெயர்ச்சொல்-ஆக