தமிழ் அறவுரை யின் அர்த்தம்

அறவுரை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சமய அல்லது ஒழுக்க போதனை.

    ‘புத்தரின் அறவுரை’