தமிழ் அறிவிப்புப் பலகை யின் அர்த்தம்

அறிவிப்புப் பலகை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (நிறுவனங்களில் அல்லது பொது இடங்களில்) அறிவிப்பு தாங்கிய பலகை.