தமிழ் அறுகால் யின் அர்த்தம்

அறுகால்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கதவின்) நிலை.