தமிழ் அறுகோணம் யின் அர்த்தம்

அறுகோணம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஆறு பக்கங்கள் உடைய வடிவம்.