தமிழ் அறுபது யின் அர்த்தம்

அறுபது

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பத்தின் ஆறு மடங்கைக் குறிக்கும் எண்.