தமிழ் அலரிப்பூ யின் அர்த்தம்

அலரிப்பூ

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அரளிப்பூ.

    ‘அலரிப்பூ மாலை சுவாமிக்கு அழகாக இருக்கிறது’