தமிழ் அல்லர் யின் அர்த்தம்

அல்லர்

வினைச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு பார்க்க அல்.