தமிழ் அல்லா யின் அர்த்தம்

அல்லா

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    ஆண்டவன்; இறைவன்.