தமிழ் அல்லிவேர் யின் அர்த்தம்

அல்லிவேர்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சல்லிவேர்.

    ‘மரத்தின் அல்லிவேர் அறுபட்டுவிட்டது’
    ‘அல்லிவேர் அறுபடாமல் செடியைப் பிடுங்கு’