தமிழ் அலவாங்கு யின் அர்த்தம்

அலவாங்கு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கடப்பாரை.

    ‘கல் உடைப்பதற்கு அலவாங்கை எடுத்துவா’