தமிழ் அலி யின் அர்த்தம்

அலி

பெயர்ச்சொல்

தகுதியற்ற வழக்கு
  • 1

    தகுதியற்ற வழக்கு அரவானி.