தமிழ் அலுகோசு யின் அர்த்தம்

அலுகோசு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தூக்குத் தண்டனையை நிறைவேற்றும் அரசாங்க ஊழியர்.