தமிழ் அலுங்கு யின் அர்த்தம்

அலுங்கு

வினைச்சொல்அலுங்க, அலுங்கி

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு லேசாக அசைதல்.

    ‘காயை அலுங்காமல் எடு’