தமிழ் அளவை இயல் யின் அர்த்தம்

அளவை இயல்

பெயர்ச்சொல்

தத்துவம்
  • 1

    தத்துவம்
    அறிவைப் பெறுவதற்கான, வாதங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட வழி; தர்க்க சாஸ்திரம்.