தமிழ் அழகிய யின் அர்த்தம்

அழகிய

பெயரடை

  • 1

    அழகான; மனத்தைக் கவரக் கூடிய.

    ‘அழகிய மாளிகை’
    ‘அழகிய பாடல்’