தமிழ் அழகுசாதனம் யின் அர்த்தம்

அழகுசாதனம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒப்பனை செய்துகொள்வதற்கு வேண்டிய பொருள்கள்.