தமிழ் அவச்சொல் யின் அர்த்தம்

அவச்சொல்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பழி.

    ‘‘திருடி’ என்கிற அவச்சொல் உனக்கு ஏற்பட்டுவிட்டதே!’