தமிழ் அவர்கள் யின் அர்த்தம்

அவர்கள்

பிரதிப்பெயர்

  • 1

    உயர்திணைப் பன்மைப் படர்க்கைப் பெயர்.

  • 2

    ஒருவருடைய பெயரை அல்லது பதவியை அடுத்து மரியாதைக்காக இடப்படும் பிரதிப்பெயர்.

    ‘திரு.வி.கல்யாண சுந்தரனார் அவர்கள்’
    ‘கல்வி அமைச்சர் அவர்கள்’
    ‘பேராசிரியை அவர்கள்’