தமிழ் அவரோகணம் யின் அர்த்தம்

அவரோகணம்

பெயர்ச்சொல்

இசைத்துறை
  • 1

    இசைத்துறை
    ஒரு ராகத்தின் ஸ்வரங்களைப் படிப்படியாக மேலிருந்து கீழாக ஒலி அளவில் குறைக்கும் முறை.