தமிழ் அவஸ்தைக்காரன் யின் அர்த்தம்

அவஸ்தைக்காரன்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    இறக்கும் தறுவாயில் இருப்பவன்.