தமிழ் அவிசாரி யின் அர்த்தம்

அவிசாரி

பெயர்ச்சொல்

தகுதியற்ற வழக்கு
  • 1

    தகுதியற்ற வழக்கு ‘விபச்சாரி’ என்ற பொருளில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வசைச் சொல்.