தமிழ் அவுரி யின் அர்த்தம்

அவுரி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நீல நிறச்சாயம் எடுக்கப் பயன்படும் சிறு இலைகளைக் கொண்டதும் பசுந்தாள் உரமாகப் பயன்படுவதுமான ஒரு வகைக் குத்துச்செடி.