தமிழ் ஆகுதி யின் அர்த்தம்

ஆகுதி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    யாகத்தில் வளர்க்கும் தீயில் இடப்படும் பொருள்.