தமிழ் ஆக்கை யின் அர்த்தம்

ஆக்கை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு உடல்.

    ‘அழியும் ஆக்கையுள் அழியாத ஆன்மாவா?’