தமிழ் ஆசீர் யின் அர்த்தம்

ஆசீர்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஆசீர்வாதம்.

    ‘தன் மேல் கர்த்தர் ஆசீரைப் பொழிவார் என்று அவன் நம்பினான்’