தமிழ் ஆசிரியை யின் அர்த்தம்

ஆசிரியை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பெண் ஆசிரியர்.