தமிழ் ஆட்கொள் யின் அர்த்தம்

ஆட்கொள்

வினைச்சொல்ஆட்கொள்ள, ஆட்கொண்டு

 • 1

  (இறைவன் செயலாகக் கூறும்போது) அடியாராக ஏற்றுக்கொள்ளுதல்.

  ‘ஞானாசிரியன் வடிவில் தோன்றித் தன்னை இறைவன் ஆட்கொண்ட கருணையை நினைத்து அவர் வியந்தார்’

 • 2

  (உணர்ச்சி, சிந்தனை முதலியவை ஒருவரை) வசப்படுத்துதல்.

  ‘தாயார் இறந்துபோனதால் ஏற்பட்ட சோகம் அவளை ஆட்கொண்டது’
  ‘மனித வாழ்வின் அவலம் பற்றிய சிந்தனை அவரை முழுமையாக ஆட்கொண்டது’