தமிழ் ஆட்டுத்தொட்டி யின் அர்த்தம்

ஆட்டுத்தொட்டி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு (இறைச்சிக்காக) ஆட்டை வெட்டும் இடம்.