தமிழ் ஆடல் யின் அர்த்தம்

ஆடல்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு நடனம்.

    ‘ஆடல் கலை’
    ‘ஆடலும் பாடலும்’