தமிழ் ஆடவன் யின் அர்த்தம்

ஆடவன்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு ஆண்.

    ‘பேருந்தில் மகளிருக்கு உரிய இடத்தில் ஆடவர் அமரக்கூடாது’