தமிழ் ஆடுசதை யின் அர்த்தம்

ஆடுசதை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    முழங்காலுக்கும் கணுக்காலுக்கும் இடையில் உள்ள பின்தசை.

    ‘தெருநாய் அவன் காலின் ஆடுசதையைக் கடித்துவிட்டது’