தமிழ் ஆண்டகை யின் அர்த்தம்

ஆண்டகை

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு

    காண்க: ஆயர்