தமிழ் ஆண்டவன் யின் அர்த்தம்

ஆண்டவன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இறைவன்.

    ‘பழனியாண்டவன்’
    ‘நாகூராண்டவர்’