தமிழ் ஆண்டவர் யின் அர்த்தம்

ஆண்டவர்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    (விளியாக வரும்போது) பாதிரியார்.