தமிழ் ஆண்மகன் யின் அர்த்தம்

ஆண்மகன்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு