தமிழ் ஆத்திகம் யின் அர்த்தம்

ஆத்திகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கடவுள் உண்டு என்று நம்பும் கொள்கை.