தமிழ் ஆத்ம ஞானம் யின் அர்த்தம்

ஆத்ம ஞானம்

பெயர்ச்சொல்

தத்துவம்
  • 1

    தத்துவம்
    தன்னைப் பற்றி அல்லது ஆன்மாவைப் பற்றி உணர்ந்து அறிவது.

    ‘ஆத்ம ஞானம் பெற்றவ னுக்கு உலகியல் ஆசைகள் ஏது?’