தமிழ் ஆத்மா யின் அர்த்தம்

ஆத்மா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    காண்க: ஆன்மா

  • 2

    நபர்.

    ‘எதற்குமே கலங்காத இப்படி ஒரு ஆத்மாவை நான் பார்த்ததில்லை’