தமிழ் ஆன்மீகம் யின் அர்த்தம்

ஆன்மீகம்

பெயர்ச்சொல்

தத்துவம்
  • 1

    தத்துவம்
    வாழ்க்கையின் சாராம்சத்தைப் பற்றியும் மனிதர்களுக்கும் பிரபஞ்சத்திற்கும் உள்ள உறவைப் பற்றியதுமான சிந்தனை.