தமிழ் ஆமவடை யின் அர்த்தம்

ஆமவடை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (வெங்காயம் போடாத) மசால் வடை.