தமிழ் ஆயத்த ஆடை யின் அர்த்தம்

ஆயத்த ஆடை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தேவையான அளவுகளில் தைக்கப்பட்டு விற்பனைக்குக் கிடைக்கும் ஆடை.