ஆயம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : ஆயம்1ஆயம்2

ஆயம்1

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
 • 1

  கிறித்தவ வழக்கு
  ஆயரின் நிர்வாகத்திற்கு உட்பட்ட பகுதி; மறைமாவட்டம்.

ஆயம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : ஆயம்1ஆயம்2

ஆயம்2

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு குத்தகை.

  ‘பனங்காணியை ஆயத்துக்குக் கொடுத்திருக்கிறேன்’
  ‘இந்த வருட ஆயக் காசை அவர் இன்னும் தரவில்லை’